Bio posteľ

Bio posteľ

Logo pre súťaž. V logu je spojený list a mesiac.

Information

  • Date:February, 2015
  • Tags:logo design, bio, bed