Reklamný dizajn

Home - Project

2% z dane

billboard náruč
Pre Náruč – pomoc deťom v kríze som pripravila billboard a graficky upravila vzhľad mailingu.
Read More