Základy dizajnu

Home - Archive by category: Základy dizajnu

Stavebné prvky dobrého dizajnu

reserse v dizajnne
Ak chceme zaujať, najprv sa musíme zaujímať. Pre mnoho umelcov, maliarov, hudobníkov, spisovateľov je inšpiráciou celý svet. Svoje nápady čerpajú zo svojich skúseností a rešerší. Slovo rešerš je znamená, hľadanie informácií a inšpirácie pre svoj projekt.   “Čo vidíte a počujete, záleží do značnej miery na tom, kde stojíte. Ďalej tiež záleží na tom, aký[...]
Read More